Yangın Tesisatı

Yangınla mücadele tesisatlarında öncelikle binanın tehlike sınıfını belirlemek gerekmektedir. 2002 yılında kanunlaşan binalarda yangından korunma ile ilgili yönetmeliğe göre binalar 3 ana sınıfta toplanmıştır.

 • Düşük tehlike sınıfı binalar : Konutlar, hastaneler, okullar, tiyatro vb.
 • Orta tehlike sınıfı binalar : Üretim birimleri, fırınlar, tekstil, matbaa vb.
 • Yüksek tehlike sınıfı binalar : Boyahaneler, plastik üretimi yapan binalar, yanıcı ve patlayıcı sıvı veya gaz üretimi yapan yerler vb.

Öncelikle tehlike sınıfı belirlenen binanın yönetmeliklere göre projelendirmesi yapılarak uygulamaya geçilir. Firmamızın yapmış olduğu uygulamalar şöyledir.

 • Sulu yangın söndürme sistemleri
  • Yangın Pompaları
  • Yangın Dolapları
  • Sprinkler
  • İtfaye bağlantı ağzı
  • Yangın alarm vanası
  • Test drenaj takımı
 • Gazlı yangın söndürme sistemleri
  • FM 200 gazlı yangın söndürme sistemleri
  • CO2 gazlı söndürme sistemleri
  • FE 13 gazlı söndürme sistemleri